Skip to content

Practische Product Owner workshop

Waar de meeste Product Owner trainingen gericht zijn op Scrum of agile (en het schalen hiervan), is het doel van deze workshop om alle facetten van product ownership hands-on te leren en te ervaren. Met praktijkervaring, theoretische kennis en flink wat passie wordt jouw kennis van Product Ownership op een unieke manier overgedragen.

Let op: deze workshop is niet gericht op Scrum-processen. Tijdens de workshop maken we daadwerkelijk echte artefacten die de basis vormen voor jouw producten en backlog.

De workshop is ontworpen om een ​​typische product flow te volgen van strategie, bedrijfsmodellen, operationele modellen tot het feedbackmodel. De workshop bestaat uit twee dagen waarin we twee belangrijke feedback cycli leren en oefenen:

  • Dag 1: De focus van de eerste dag ligt op het omzetten van doelstellingen naar meetbare resultaten (alles van het waarom tot gebruikersfeedback).
  • Dag 2: De focus van de tweede dag ligt op het vertalen en beschrijven van alles wat teams nodig hebben om waardevolle producten te kunnen leveren.

Dag 1: Gedreven door doelstellingen en gevalideerd door resultaten

Dag 2: Georganiseerd door input en gemeten door output

Ik gebruik bij voorkeur praktijkcases, aangezien de workshop dan wordt gebruikt als project kickstarter waarin we, naast de theorie, alle artefacten zullen creëren die we nodig hebben om enig idee te krijgen tot een goed geschreven achterstand met items die als basis dienen voor de eerste sprintjes. Als het niet mogelijk is om een ​​praktische casus te gebruiken, zorg ik voor een fictieve casus.

In deze workshop leer je hands-on over:

  • De bedrijfsstrategie en de vertaling naar het bedrijfsmodel,
  • Een business model canvas, productvisie en impact mapping (doelstellingen en doelen),
  • Roadmaps en story maps (planning op middellange termijn),
  • Epic goals, user journeys, Ux/Ui, data modellen en acceptatiecriteria ((pre-)refinement),
  • Technische schuld, architectuur en bugs als backlog input,
  • Feedback verzamelen van productiesystemen.

Na de workshop

Na deze workshop heb je een duidelijk beeld van de volledige scope van Product Ownership die veel breder is dan alleen Scrum of de backlog. Je kent en hebt ervaring met tal van praktische tools en activiteiten waar je direct mee aan de slag kunt. Je hebt kennis van de toolset om de stroom van idee naar klantfeedback te organiseren en te structureren.

Follow up sessies:

Een follow up sessie van een halve dag is onderdeel van het voorstel en kan worden gezien als een vervolgsessie. Na de workshop gaan de deelnemers aan de slag met hun visie, roadmap en verfijning hiervan. Tijdens de follow-up, die we twee of vier weken na de workshop plannen, zal ik deze items doornemen, feedback geven over hoe verder te gaan, indien nodig nieuwe technieken introduceren of een verfijning sessie faciliteren. Zo zorgen we ervoor dat het theoretische en praktische deel goed op elkaar aansluiten


Maximum aantal deelnemers: 12

Neem gerust contact met mij op voor verschillende configuraties van deze training (meer/minder deelnemers, in combinatie met andere trainingen of consultancy).