Skip to content

Cursus Waardegedreven Product Denken

Productleiderschap gaat niet zozeer over de voortgang op features, maar of veranderingen het gewenste effect hebben mbt het bereiken van bedrijfsdoelstellingen. 

In praktijk zie je zelden de relatie met de strategische doelen en, nog belangrijker, de juiste gesprekken over wat elk ‘brok’ zal bijdragen aan de algehele strategie. Dit maakt het erg moeilijk om te begrijpen wat echt gewenst is en welke doelen er moeten worden nagestreefd. 

Tijdens deze cursus leren deelnemers hoe ze een op strategische doelstellingen gebaseerde flow opzetten die resulteert in een continue bijdrage aan strategische doelen.

De cursus

De cursus Waardegedreven Product Denken gaat uit van het principe dat alle producten en hun business cases rondom de strategie en de strategische doelen worden gebouwd. Een cruciaal element is dat we vervolgens continu kijken welke effecten we hopen te bereiken met onze veranderingen om zodoende deze strategische doelen te behalen.

Hiernaast staat een typische product flow beschreven. In deze flow ga je aan de slag met strategische doelen en transformeer je deze op een gecontroleerde manier naar werkende software waar je gebruikers mee aan de slag kunnen:

Tijdens de cursus Waardegedreven product denken gaan we uit van een subset van alle elementen uit deze flow die vanuit het product denken leidend zijn:

Deelnemers leren hoe belangrijk het is om vanuit strategische doelstellingen te werken en hoe deze opgesteld kunnen worden zodat ze valideerbaar zijn en blijven. Vervolgens leren ze hoe deze doelstellingen vormgegeven kunnen worden in zaken als business cases, propositie uitwerkingen, product visies en epics/features.

Schalen van agile portfolio management

Eén van de lastigste vraagstukken voor veel bedrijven is het schaalbaar maken van agile product portfolio management en planning. Waar veel manieren van schalen vooral de focus leggen op de planning van features leren we tijdens deze cursus het belang van het plannen van zaken die te valideren zijn aan de business case en strategische doelen. Daarnaast leren deelnemers hoe dit te integreren is in een vorm en overlegstructuur die dit maximaal faciliteert:

In welke fase en op welk niveau er welke doelen gesteld en gevalideerd moeten worden.

Hoe een continue focus te houden op de validatie van doelen en dit inzichtelijk te maken.

En hoe je door middel van heldere objectives en hypotheses kan zorgen voor strategisch product driven development.

Deelnemers leren hoe door de succes/faal criteria duidelijk te benoemen en meetbaar te maken in de tijd om de voortgang vrij eenvoudig te volgen.

Na de cursus

Na de cursus weten de deelnemers:

  • Hoe strategische doelen, business cases en product visies op te stellen
  • Hoe de doelen, business cases en product visies aan elkaar te linken
  • Hoe ervoor te zorgen dat er continu en op alle niveaus gevalideerd kan worden of er wordt bijgedragen aan de doelen
  • Hoe meerdere producten te positioneren rondom een gedeelde strategie
  • Welke overlegstructuren er zijn met elk hun specifieke doelen
  • Hoe product visies te vertalen in meetbare en valideerbare hypothesis en experimenten

Maximum aantal deelnemers: 12

Neem gerust contact met mij op voor verschillende configuraties van deze training (meer/minder deelnemers, in combinatie met andere trainingen of consultancy).